Ponieważ NGT.pl i jego Forum to miejsce publiczne, powinno spełniać określone normy obowiązujące w społeczeństwie. Często zdarzają się wypowiedzi, które obrażają innych, często są to wypowiedzi pojedyncze, wypowiadane przez ludzi związanych emocjonalnie ze sprawami, które komentują. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć poniższy Regulamin. Długo byliśmy przeciwni wszelkim ramom prawnym na NGT.pl, jednak wszelkie portale społecznościowe dziś winny posiadać swoje regulaminy dla bezpieczeństwa strony i jej użytkowników.

Regulamin serwisu NGT.pl oraz forum NGT.pl

§ 1

LEGENDA


Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 1. NGT.pl - rozumie się przez to Niezależną Grupę Testingową.
 2. Administratorze - rozumie się przez to założycieli Wortalu NGT.pl. Inne osoby upoważnione przez założycieli mogą administrować Wortalem NGT.pl.
 3. Użytkowniku - rozumie się przez to osoby odwiedzające serwis NGT.pl z możliwością dodania recenzji, zarejestrowane oraz posiadające własny login i hasło zaakceptowane przez Administratora oraz występujące pod stałym nickiem na Forum. Profile informacyjne Użytkowników, które będą zawierały treści reklamowe, wulgarne lub obraźliwe będą moderowane lub usuwane z NGT.
 4. Internaucie - rozumie się przez to osoby lub firmy odwiedzające serwis NGT.pl, niezarejestrowane i posiadające przed nickiem znak "~" celem odróżnienia od zarejestrowanych i stałych Użytkowników Forum.
 5. Sprzęcie - rozumie się przez to wszelkiego rodzaju sprzęt turystyczny wykorzystywany przez Użytkowników zarówno produkowany jak i już nieprodukowany ale nadal dostępny w sklepach, portalach aukcyjnych, etc.
 6. Recenzji - rozumie się przez to wszelkiego rodzaju opinie, testy, testy porównawcze, recenzje, wrażenia, przemyślenia etc. z użytkowania sprzętu, wyrażone przez Użytkownika w sposób przyjęty w niniejszym Regulaminie oraz dodane za pomocą kreatora dodawania recenzji zamieszczonego w Wortalu NGT.pl dostępnego tylko dla Użytkowników.
 7. Nick'u - ciąg symboli i znaków identyfikujący Użytkownika lub Internautę piszącego w Wortalu NGT.pl.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wortal NGT.pl udostępnia swoim Użytkownikom możliwość zamieszania swoich recenzji produktów nieodpłatnie. Użytkownicy publikują swoje recenzje wyłącznie na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wytworzoną treść.
 2. Wortal NGT.pl udostępnia swoim Użytkownikom i Internautom możliwość uczestniczenia w Forum, które jest miejscem wymiany informacji, rad, komentarzy, uwag i myśli na różne tematy związane ze sprzętem outdoorowym. Wortal NGT.pl udostępnia swoim Użytkownikom i Internautom bezpłatne uczestnictwo w Forum Dyskusyjnym.
 3. Użytkownicy oraz Internauci występują w Wortalu NGT.pl pod stworzonymi przez siebie Nickami. Nicki obraźliwe, wulgarne, niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane. Firmy oraz osoby z branży outdoor powinny mieć nicka lub podpis wskazujące z kim z branży są związane.
 4. Zamieszczone recenzje i treści w Wortalu NGT.pl mają charakter niekomercyjny.
 5. Wortal NGT.pl może dysponować i udostępniać recenzje Użytkownika i przetwarzać celem dalszych publikacji tylko za jego zgodą. Użytkownik może dowolnie dysponować swoją recenzją.
 6. W momencie udostępnienia recenzji przez Użytkownika na innych serwisach, Administrator ma prawo usunąć daną recenzję z Wortalu NGT.pl.
 7. Wgląd do recenzji mają wszyscy Użytkownicy i inni Internauci publicznej sieci Internet, którzy mogą wyrazić swoje zdanie na temat danej recenzji poprzez:
  • Dodanie własnej opinii, recenzji.
  • Rozpoczęcie lub kontynuację dyskusji na forum,
  • Zgłoszenie naruszenia Regulaminu.
 8. Użytkownicy mogą edytować swój ostatni post jak również swoją wcześniej dodaną recenzję oraz dodać ocenę produktu w kilku kategoriach (w zależności od rodzaju sprzętu są to różne kryteria oceny w przyjętej skali).
 9. Redakcja NGT.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści recenzji i postów umieszczonych przez Użytkowników i Internautów. Na Wortalu NGT.pl obowiązuje netykieta i kultura osobista. Każdy Użytkownik i Internauta odpowiada za treści napisanych przez siebie wiadomości.
 10. Redakcja NGT.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, do których odnoszą się linki umieszczane na NGT.pl.
 11. Użytkownicy oraz Internauci publikują na Forum swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz zgadzają się na publikację adresu IP (oraz maila) z którego piszą.
 12. Komentarz powinien być rzeczowy i merytoryczny, w przeciwnym razie Administrator zastrzega sobie prawo do jego usunięcia.
 13. Administrator ma zawsze najważniejszy głos w dyskusjach.
 14. Administrator może usuwać recenzje i posty na forum, których treść jest niezgodna z prawem i Regulaminem oraz te recenzje i posty na forum, co do których powziął informację, że zostały wytworzone przez osoby lub Firmy z branży outdoor w celach marketingowych. Dodanie recenzji przez Użytkownika powiązanego w jakikolwiek sposób opisany powyżej zawsze wymaga zgody Administratora.
 15. Recenzje oraz tematy na forum zdublowane mogą zostać przeniesione przez Administratora jako recenzja do recenzji o sprzęcie dodanym wcześniej przez innego Użytkownika lub Internautę lub na forum do odpowiedniego wątku z jednoczesnym powiadomieniem Użytkownika, którego recenzja lub post jest w ten sposób przenoszona.
 16. Temat, w którym dany Użytkownik lub Internauta dowiedział się tego, czego chciał, lub gdy dyskusja odbiega od początkowego tematu może zostać zamknięty.

§ 3

DODANIE NOWEGO PRODUKTU

 1. Użytkownik może dodać nowy produkt za pomocą gotowych formularzy udostępnionych po zalogowaniu się.
 2. W formularzu znajdują się pola konieczne do uzupełnienia takie jak: nazwa, kategoria, producent, opis (dane techniczne), zdjęcia.
 3. Po wypełnieniu wymaganych pól i kliknięciu na przycisk "zapisz" Użytkownik przenoszony jest do formularza recenzji dodanego produktu, gdzie Użytkownik dodaje recenzję. Szczegóły co powinna zawierać recenzja określa § 4 Regulaminu. W międzyczasie na forum automatycznie zostanie założony nowy temat dotyczący nowego produktu.
 4. Nie można dodać samego produktu - wymagane jest dodanie jego recenzji.

§ 4

DODAWANIE RECENZJI

 1. Użytkownik dodaje recenzję za pomocą kreatora dodawania recenzji po wcześniejszym dodaniu produktu (§ 3). Nie można dodać samej recenzji nowego produktu bez dodania wcześniej produktu. Można dodawać recenzje do produktów wcześniej dodanych i już zrecenzowanych.
 2. Zakazuje się używania w recenzjach wyrazów wulgarnych oraz obrażających innych Użytkowników i Internautów. Treść recenzji, która będzie obrażała w jakikolwiek sposób będzie usuwana.
 3. Przed dodaniem recenzji Użytkownik powinien zapoznać się na stronie głównej Wortalu NGT.pl z instrukcją dodawania recenzji w dziale POMOC i kierować się wskazówkami tam zawartymi. W razie wystąpienia problemów należy kontaktować się z Administratorem przez formularz kontaktowy »
 4. Wytwarzając oraz dodając recenzję Użytkownik musi zawrzeć informacje i dane w recenzji opisane w dziale POMOC. W szczególności Użytkownik w recenzji proszony jest o zwrócenie uwagi i zawarcie takich treści jak: czas oraz miejsce użytkowania (minimum rok/sezon), cenę zakupu sprzętu oraz jego dostępność na rynku, wrażenia z użytkowania, techniczny i szczegółowy opis poszczególnych elementów, odporność sprzętu na warunki termiczne, żywotność, stopień zużycia oraz jakość, funkcjonalność, praktyczność, etc., wady i zalety, krótkie podsumowanie, własne spostrzeżenia.
 5. Osoby fizyczne, lub podmioty prawne, które zostałyby urażone lub naruszono by ich dobre imię, wg Nich nieprawdziwymi informacjami zawartymi w recenzjach lub innych wypowiedziach Użytkowników, mają prawo do niezwłocznego kontaktu z Redakcją NGT w celu zweryfikowania lub usunięcia recenzji.
 6. Recenzja powinna być dodana po minimum rocznym okresie użytkowania danego sprzętu. Oczywiście jeśli produkt jest fatalny to możesz umieścić o tym informacje znacznie wcześniej, by ostrzec innych potencjalnych przyszłych użytkowników.

§ 5

STRONY INTERNETOWE UŻYTKOWNIKÓW WORTALU NGT.PL

 1. Wortal NGT.pl udostępnia każdemu Użytkownikowi możliwość założenia własnej strony internetowej dot. aktywnej turystyki pod adresem: http://ngt.pl/users/nick-użytkownika/.
 2. Każdy Użytkownik sam może administrować własną stroną.
 3. Szczegółowa instrukcja oraz kreator tworzenia stron dostępne są po zalogowaniu się.
 4. Treść stron oraz zawartość merytoryczna musi spełniać wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie odnośnie formy i treści.
 5. Strony Użytkowników zawierające treści wulgarne, obraźliwe lub niezgodne z niniejszym Regulaminem będą usuwane przez Administratora.

§ 6

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA REGULAMINU

 1. Redakcja Wortalu NGT udostępnia przy recenzjach opcję: "Zgłoszenie naruszenia regulaminu". Opcja ta ma na celu zgłoszenie nam, że recenzja narusza postanowienia Regulaminu i wymaga naszej interwencji. "Zgłoszenie naruszenia regulaminu" następuje poprzez aktywny formularz, który po wypełnieniu właściwych pól jest przesyłany do nas.
 2. Redakcja Wortalu NGT udostępnia Użytkownikom możliwość głosowania na posty na forum. Głos można oddać na "+" lub "-" w zależności od tego czy uznajemy czyjąś wypowiedź za ważną i cenną lub za bezwartościową.

§ 7

KARANIE UŻYTKOWNIKÓW I INTERNAUTÓW

 1. Redakcja NGT.pl zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do swoich stron Użytkownikom i Internautom, którzy w sposób nagminny będą naruszały postanowienia Regulaminu.
 2. Użytkownik nagminnie łamiący Regulamin dostaje ostrzeżenie, natomiast Internauta łamiący Regulamin bez ostrzeżenia zostaje zablokowany. Użytkownik w sytuacji gdy nadal rażąco narusza postanowienia Regulaminu lub robi to celowo i umyślnie - zostaje zablokowany przez Administratora.
 3. Zablokowanie dostępu do forum odbywa się poprzez nałożenie bana na nick, na IP lub zablokowanie konta.
 4. O zablokowaniu i odblokowaniu dostępu dla Użytkownika lub Internauty decyduje Administrator.

§ 8

ZAKAZY

 1. Zakazuje się używania wyrazów wulgarnych oraz obrażających innych Użytkowników i Internautów. Wypowiedź, która będzie obrażała w jakiś sposób będzie usuwana.
 2. Zakazuje się umieszczania na Forum treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, a w szczególności:
  1. naruszających uczucia religijne, normy społeczne, etyczne, obyczajowe oraz wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej oraz propagujących przemoc,
  2. umieszczania na forum reklam produktów,
  3. podszywania się pod innych Użytkowników Forum,
  4. stanowiących przekaz reklamowy,
  5. zdjęć, filmów itp. powszechnie uznanych za obraźliwe,
  6. nie potwierdzonych oficjalnie informacji i doniesień medialnych, których treść może wpłynąć na niekorzyść producenta, firmy, dystrybutora, etc.
 3. Redakcja NGT.pl zastrzega sobie prawo do wykasowywania treści umieszczonych w Wortalu NGT.pl zawierających uwagi skierowane do Administratora Forum i nie mających merytorycznie związku z komentowaną treścią.
 4. Redakcja NGT.pl zastrzega sobie również prawo do wykasowywania umieszczonych w Wortalu NGT.pl, których treść nie jest związana z opiniami i sugestiami dotyczącymi sprzętu outdoorowego.
 5. Decyzje odnośnie wykasowania danej treści podjęte przez Administratora są ostateczne.
 6. Osoby fizyczne, lub podmioty prawne, które zostałyby urażone lub naruszono by ich dobre imię, wg. Nich nieprawdziwymi wypowiedziami Użytkowników i Internautów, mają prawo do niezwłocznego kontaktu z Redakcją NGT w celu zweryfikowania lub usunięcia informacji.
 7. Redakcja NGT.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z Regulaminem, możliwe jest także wyciągnięcie konsekwencji prawnych w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny Regulamin.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Redakcja NGT.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
 2. Prawo interpretacji oraz zmiany Regulaminu przysługuje tylko Redakcji NGT.pl.
 3. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają również zapisy Regulaminu Forum.
 4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Forum NGT.pl proszę wysyłać przez formularz kontaktowy »
 5. NGT.pl jako właściciel i prowadzący Wortal NGT.pl nie jest stroną w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek podmiotu z roszczeniami związanymi z naruszeniem któregoś z pkt. Regulaminu. Treści wyrażane przez Użytkowników i Internautów w przyjętej formie, są wyłącznie ich własnymi recenzjami i treściami i oni sami ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną za wygłaszane w nich treści.
Redakcja NGT.pl